За екипа

Александра Миланова

Александра Миланова е главен асистент и научен координатор в Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. Има магистърска степен по международни отношения и докторска степен по история и археология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Александра участва в национални и международни проекти и програми, публикува в реферирани и рецензирани издания в България и чужбина. Научните ѝ интереси са свързани с модернизационните процеси на Балканите, всекидневния живот, градската култура и културно наследство, международните отношения през XIX-XX век, дигиталната хуманитаристика. Вижте повече тук

Галя Грозданова-Радева

Галя Грозданова-Радева е главен учител в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. Има бакалавърска степен по дирижиране и изпълнителско изкуство и магистърска степен по артмениджмънт от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. През 2016 г. защитава докторат по музикознание, музикално и танцово изкуство в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.

Научните интереси и изследвания на д-р Галя Грозданова-Радева са в областта на музикологията, етномузикологията, фолклорната музика, музикалната педагогика, вокалната и инструменталната музика.

Мария Думнич Вилотиевич

Мария Думнич Вилотиевич е старши научен сътрудник в Института по музикознание на Сръбската академия на науките и изкуствата. Има магистърска и докторска степен по етномузикология от Музикалния факултет на Университета по изкуствата в Белград, където преподава в периода 2014–2015 г. Тя е председател на секцията за научни архиви на Международната асоциация на звуковите и аудиовизуалните архиви (IASA), както и посланик на организацията в Сърбия. Мария публикува в множество национални и международни рецензирани списания и книги. Нейните изследователски интереси са свързани с музиката на Балканите, методологиите в етномузикологията и популярната музика, приложната етномузикология, архивирането на звук, звуковия пейзаж, попфолк музиката.

георги Юри Дикин

Георги Юри Дикин е докторант в Института за балканистика с Център по тракология, БАН. Завършил Балканистика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2016 г. Участник в програмата Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. на Национален и Каподистрийски университет в Атина през 2014 г. Участник в програмата „Еразъм+“ в Солунския университет „Аристотел“ през 2015 г. Основните му изследователски интереси включват бежанските вълни между България и Гърция в междувоенния период, етнически малцинства, българо-гръцки отношения.

© 2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.